ΜΕΛΕΑΓΡΟΥ

Ἁ φίλερως χαροποῖς Ἀσκληπιὰς οἷα γαλήνης

   ὄμμασι συμπείθει πάντας ἐρωτοπλοεῖν.

Anthologia Graeca 5.156

click Refresh to get a new poem
homepage